Als Susanne twaalf jaar is, krijgt haar moeder de diagnose MS

Veel van de zorg voor haar moeder komt op Susanne neer. Dat is zwaar, maar de band tussen moeder en dochter is hecht.

Haar moeder blijft dapper en opgewekt tot het eind. Susanne mist haar enorm.

Bekijk ook