Jan en Fokje gedenken Jans levenloos geboren dochtertje

Jan en Fokje staan bij het graf van Jans eerste vrouw Ada. Op het graf staat sinds kort ook een kleine gedenksteen voor Adrie, het levenloos geboren dochtertje van Jan en Ada.

Adrie werd direct bij de ouders weggehaald en het is niet duidelijk wat er met haar gebeurd is. Daarom is het gedenksteentje erg belangrijk voor Jan, want zoveel jaar na dato geeft het hem de erkenning dat het kindje er geweest is.

Bekijk ook