Thema: Verlies door zelfdoding

Rouw na zelfdoding

Bij rouw na het verlies van een nabestaande door zelfdoding spelen behalve het gemis en verdriet vaak nog andere dingen mee. Soms is er sprake van schuldgevoel en/of schaamte bij de nabestaande. Men worstelt met...

Artikelen