Ga naar zoekveld

Wat jij mij hebt gegeven, zal ik altijd koesteren. je was mijn rots in de branding, mijn alles. Ik mis je